دوشنبه 26 فروردين 1392 اعلام اسامي اعضاي هيات علمي ارتقا يافته دانشگاه پيام نور اسامي اعضاي هيات علمي ارتقا يافته دانشگاه پيام نور از سوي هيات مميزه دانشگاه اعلام شد.

به گزارش دانشگاه نيوز، طبق اعلام هيات مميزه دانشگاه؛ دكتر عيسي پيري به مرتبه دانشياري در رشته كشاورزي، دكتر طاهره فيضي مرتبه به دانشياري در رشته مديريت ، دكتر اكبر رضايي به مرتبه دانشياري رشته روانشناسي، دكتر مجيد صفاري نيا به مرتبه دانشياري در رشته روانشناسي، دكتر هادي غفاري به مرتبه دانشياري در رشته اقتصاد، دكتر عليرضا موغلي به مرتبه استادي در رشته مديريت، دكتر مهناز پروانه نژاد شيرازي به مرتبه دانشياري در رشته زمين شناسي ، دكتر محمود پايه قدر به مرتبه دانشياري در رشته شيمي، دكتر محمدرضا كبريايي زاده به مرتبه دانشياري در رشته زمين شناسي ، دكتر عباس تيموري به مرتبه دانشياري در رشته شيمي، دكتر سجاد آيدنلو به مرتبه دانشياري در رشته ادبيات فارسي، دكتر رضا حاجي حسيني به مرتبه استادي در رشته بيوشيمي ، دكتر محمد علي قره به مرتبه دانشياري در رشته تربيت بدني و دكتر سيما نصري به مرتبه دانشياري در رشته زيست شناسي ارتقا يافتند.

همچنين شادروان محمدرضا عباسي به مرتبه دانشياري در رشته كشاورزي ارتقا يافته بودند كه متاسفانه دانشگاه پيام نور فرصت استفاده از خدمات ايشان را از دست داد .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
|
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما